Tìm hiểu về Hoàn Tiền

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn tất cả định nghĩa liên quan đến Hoàn Tiền mà ShopBack đang sử dụng.

Hoàn Tiền là gì?

Với mỗi giao dịch mua hàng thành công thông qua ShopBack, các cửa hàng đối tác sẽ trả cho ShopBack một khoản hoa hồng. ShopBack sẽ chia sẻ một phần của khoản hoa hồng với bạn, đó chính là Hoàn Tiền mà bạn nhận được trên tài khoản ShopBack. 

Ngắn gọn hơn, Hoàn Tiền là số tiền bạn được hoàn lại khi thực hiện mua hàng trên đối tác bán hàng có mặt trên ShopBack.

Một số thuật ngữ về Hoàn Tiền

Tổng Hoàn Tiền

Tổng số Hoàn Tiền mà bạn nhận được từ ngày đầu tiên bạn sử dụng ShopBack đến thời điểm hiện tại. Khoản tiền này bao gồm Hoàn Tiền "chờ xác nhận", số dư khả dụng và số tiền đã rút.

Nếu bất kì giao dịch Hoàn Tiền nào của bạn bị từ chối sau thời gian đối soát, Tổng Hoàn Tiền của bạn cũng sẽ thay đổi.

Hoàn Tiền "Chờ xác nhận"
Hoàn Tiền đang có trong tài khoản của bạn đang trong thời gian tra soát với trang bán hàng.
Số dư khả dụng
Hoàn Tiền đã được xác nhận trong tài khoản của bạn. Đây là khoản tiền bạn có thể rút được dưới dạng tiền thật về tài khoản ngân hàng.
Số tiền đã rút
Các Hoàn Tiền đã được xác nhận mà bạn đã rút tiền về tài khoản ngân hàng của bạn thành công.

Các trạng thái Hoàn Tiền

Chờ xác nhận
Hoàn Tiền đã được ghi nhận trên tài khoản ShopBack, nhưng chưa được xác nhận bởi đối tác bán hàng.
Đang xử lý
Hoàn Tiền sẽ hiển thị "Đang xử lý" khi sản phẩm bạn đặt mua không nằm trong danh sách các ngành hàng được Hoàn Tiền ( tỷ lệ Hoàn Tiền 0% ~ 0đ).
Đã xác nhận
Hoàn Tiền đã được xác nhận bởi đối tác bán hàng. Số tiền này sẽ được hiển thị trong Số dư khả dụng, và có thể rút về tài khoản ngân hàng khi đạt ít nhất 50.000đ.
Bị từ chối
Hoàn Tiền vì một số lý do bị ghi nhận là không hợp lệ bởi trang bán hàng, và sẽ bị loại bỏ khỏi tổng Hoàn Tiền.

Hoàn Tiền và tiền thưởng

Hoàn Tiền Tiền thưởng
Số tiền bạn được hoàn lại khi sử dụng ShopBack để mua sắm tại các cửa hàng đối tác. Bạn có thể rút số tiền này về tài khoản ngân hàng và sử dụng để chi tiêu những thứ bạn muốn.

Kiểm tra lịch sử Hoàn Tiền

Trên ứng dụng ShopBack Trên website ShopBack
Truy cập Tài Khoản Hoàn TiềnLịch sử Hoàn Tiền.
About_Cashback_SS_01.png
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích

Tìm kiếm các bài viết khác