Rút tiền về tài khoản ngân hàng

Khi số dư khả dụng trong tài khoản ShopBack được tích lũy đạt tối thiểu 50.000đ, đây là lúc bạn có thể rút Hoàn Tiền của mình về tài khoản ngân hàng và sử dụng hoặc tiết kiệm theo mục đích của bạn. ShopBack sẽ hướng dẫn bạn tất cả mọi thông tin bạn cần biết về việc rút Hoàn Tiền của mình. 

Điều kiện rút tiền từ ShopBack

Bạn cần đạt đủ các điều kiện dưới đây để có thể rút tiền trong số dư khả dụng trên tài khoản ShopBack: 

 1. Xác minh email đăng ký tài khoản ShopBack
 2. Cập nhật và xác minh thông tin ngân hàng trên tài khoản ShopBack
 3. Số dư khả dụng trong tài khoản đạt tối thiểu 50.000đ Hoàn Tiền (không bao gồm tiền thưởng).

Hướng dẫn kiểm tra các điều kiện rút tiền

Xác minh email đăng ký tài khoản
 1. Trên ứng dụng ShopBack, chọn Tài Khoản → Tài khoản & Bảo mật → Thông tin cá nhân hoặc truy cập tại đây.
 2. Kiểm tra xem email đăng ký tài khoản đã được xác minh chưa.
 3. Chọn vào nút Chưa xác thực nếu tài khoản của bạn chưa được xác minh, sau đó hệ thống sẽ gửi đến bạn 01 email xác thực tài khoản. 
 4. Tìm kiếm email trên hộp thư Gmail của bạn, sau đó chọn Xác nhận email để hoàn tất việc xác minh.
Cập nhật và xác minh thông tin ngân hàng
 1. Trên ứng dụng ShopBack, chọn Tài Khoản → Rút Tiền hoặc truy cập tại đây.
 2. Kiểm tra xem thông tin ngân hàng đã được cập nhật và xác minh chưa.
  • Chưa cập nhật và xác minh thông tin ngân hàng: tham khảo hướng dẫn tại đây.
  • Đã cập nhật nhưng chưa xác minh thông tin ngân hàng: chọn hình ảnh thùng rác 🗑 để xóa thông tin, sau đó cập nhật lại theo hướng dẫn tại đây.
Số dư khả dụng đạt tối thiểu 50.000đ Hoàn Tiền (không bao gồm tiền thưởng)
 1. Trên ứng dụng ShopBack, chọn Tài Khoản → Rút Tiền hoặc truy cập tại đây.
 2. Số dư khả dụng sẽ hiển thị ở phía trên màn hình.

Withdrawal_SS_01.png

Số dư khả dụng phải đạt tối thiểu 50.000đ Hoàn Tiền (không bao gồm tiền thưởng) để có thể gửi yêu cầu rút tiền. 

Nếu bạn có số dư hơn 50.000đ nhưng hệ thống vẫn hiển thị thông báo không đủ số dư khả dụng, đó là khi số dư này bao gồm các khoản tiền thưởng (không phải Hoàn Tiền từ các đơn hàng mua sắm). Trong trường hợp này, vui lòng chờ thêm trong thời gian cửa hàng đối soát và xác nhận Hoàn Tiền cho các đơn hàng của bạn. 

Hướng dẫn rút tiền về tài khoản ngân hàng

Bạn có thể gửi yêu cầu rút tiền khi đạt tối thiểu 50.000đ Hoàn Tiền (không bao gồm tiền thưởng) trong số dư khả dụng trên tài khoản ShopBack.

 1. Trên ứng dụng ShopBack, chọn Tài Khoản → Rút Tiền hoặc truy cập tại đây.
 2. Nhập Số tiền cần rút (tối thiểu 50.000đ): lưu ý chỉ nhập số (ví dụ: 50000), không nhập các ký tự khác.
 3. Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký để hoàn tất rút tiền.

Số dư khả dụng phải đạt tối thiểu 50.000đ Hoàn Tiền (không bao gồm tiền thưởng) để có thể gửi yêu cầu rút tiền. 

Nếu bạn có số dư hơn 50.000đ nhưng hệ thống vẫn hiển thị thông báo không đủ số dư khả dụng, đó là khi số dư này bao gồm các khoản tiền thưởng (không phải Hoàn Tiền từ các đơn hàng mua sắm). Trong trường hợp này, vui lòng chờ thêm trong thời gian cửa hàng đối soát và xác nhận Hoàn Tiền cho các đơn hàng của bạn. 

Đối với các thiết bị sử dụng sinh trắc học để đăng nhập, bạn có thể xác thực bằng phương thức này thay vì nhập mã OTP.

Thông tin về quy trình rút tiền

Dưới đây là một số lưu ý liên quan đến quy trình rút tiền của ShopBack:

Số dư khả dụng tối thiểu
Bạn chỉ có thể gửi yêu cầu rút tiền khi Hoàn Tiền Đã xác nhận (số dư khả dụng) của bạn đạt tối thiểu 50.000đ (không bao gồm tiền thưởng).
Hạn mức rút tiền
Tối thiểu: 50.000đ/lần rút.
Tối đa: 1.500.000đ/ngày.
Thời gian xử lý yêu cầu
Số tiền đã rút sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của bạn. Số tiền này sẽ hiển thị trên tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 5-10 ngày làm việc (tùy thuộc vào quy trình làm việc của ngân hàng) nếu các thông tin tài khoản ngân hàng mà bạn đã cập nhật là chính xác.

Yêu cầu chứng từ thanh toán

 1. Truy cập trang Lịch sử rút tiền tại đây.
 2. Chọn dấu 🆅 tại giao dịch rút tiền muốn kiểm tra.
 3. Chọn Bạn cần trợ giúp? → Yêu cầu chứng từ thanh toán.
Bài viết này có hữu ích không?
2237 trên 2362 thấy hữu ích

Tìm kiếm các bài viết khác