Cách mua sắm để nhận Hoàn Tiền tối ưu tại Shopee

Để nhận Hoàn Tiền tối ưu từ Shopee, bạn cần mua sắm ngay tại gian hàng được chuyển hướng tới. Điều này có thể khác với những gì bạn thường làm. Đừng lo lắng, hãy thực hiện theo ba bước đơn giản bên dưới để có thể nhận được Hoàn Tiền tối ưu sau mỗi lần mua sắm.

Các bước nhận nhiều Hoàn Tiền hơn từ Shopee

 1. Tìm kiếm tên hoặc banner gian hàng muốn mua sắm tại trang Shopee Official Stores trên ShopBack.
 2. Nhấn để chuyển hướng đến gian hàng liên quan trên Shopee.
  maximise-cashback-shopee-vn-step-2-tap-to-land.png
 3. Mua sắm ngay tại gian hàng được chuyển hướng tới trên Shopee - và nhận Hoàn Tiền tối ưu!
  maximise-cashback-shopee-vn-step-3-land-on-store.png

  maximise-cashback-shopee-vn-step-3-checkout-same-store.png

Lặp lại các bước trên với gian hàng khác.

Hãy nhớ lặp lại các bước trên cho mỗi gian hàng khác nhau trên Shopee.

Mẹo: Hãy tìm theo gian hàng hoặc sản phẩm

Để tìm gian hàng Shopee, bạn có thể tìm kiếm trực tiếp bằng tên gian hàng hoặc sản phẩm.

Chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn các gian hàng trên Shopee được áp dụng Hoàn Tiền. Các gian hàng không được áp dụng Hoàn Tiền sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Đừng làm những điều này!

Dưới đây là một số hành động cần tránh - chúng sẽ khiến bạn nhận ít Hoàn Tiền hơn từ Shopee.

Tìm hoặc nhấn vào một gian hàng nhưng mua tại gian hàng khác ❌

Ví dụ:

 1. Tìm hoặc nhấn vào gian hàng chính hãng Laneige Official Store trên ShopBack.
 2. Mua sắm tại gian hàng khác sau khi được chuyển hướng đến Shopee.
 3. Nhận Hoàn Tiền 0,3% tối đa 20.000đ/mỗi đơn hàng.

Tìm kiếm một gian hàng bất kì chỉ để được chuyển đến Shopee ❌

Ví dụ:

 1. Tìm kiếm Shopee tại trang Shopee Official Stores.
 2. Nhấn vào gian hàng bất kỳ để chuyển bạn đến Shopee.
 3. Mua sắm tại gian hàng khác sau khi được chuyển hướng đến Shopee.
 4. Nhận Hoàn Tiền 0,3% tối đa 20.000đ/mỗi đơn hàng.

Tại sao lại có những quy tắc này?

Hoàn Tiền mà chúng tôi chia sẻ cho người dùng đến từ hoa hồng mà ShopBack kiếm được bằng cách giới thiệu bạn mua sắm từ một gian hàng.

Shopee là một nền tảng thương mại điện tử có nhiều gian hàng khác nhau được điều hành bởi những người bán hoặc thương hiệu khác nhau.

Khi ShopBack đưa bạn đến một gian hàng cụ thể trên Shopee và bạn mua sắm ngay tại chính gian hàng đó, Shopee sẽ ghi nhận đây là lượt giới thiệu hợp lệ (chúng tôi gọi đây là “đơn hàng trực tiếp”) và trả hoa hồng cho chúng tôi. Từ khoản hoa hồng này, chúng tôi có thể chia sẻ Hoàn Tiền cho bạn.

Khi ShopBack đưa bạn đến một gian hàng cụ thể trên Shopee và bạn mua sắm tại một gian hàng khác hoặc nếu bạn truy cập đến trang chủ Shopee rồi mua sắm tại gian hàng bất kỳ nào khác, Shopee sẽ không ghi nhận lượt giới thiệu hợp lệ cho ShopBack (chúng tôi gọi đây là "đơn hàng gián tiếp"). Trong những trường hợp như vậy, ShopBack sẽ không nhận được hoa hồng từ Shopee, vì vậy chúng tôi thực sự không thể chia sẻ nhiều Tiền Hoàn cho bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 3 thấy hữu ích

Tìm kiếm các bài viết khác