Ghi nhận và xác nhận Hoàn Tiền, tiền thưởng

Sau khi bạn truy cập vào cửa hàng đối tác thông qua ShopBack và đặt hàng thành công, Hoàn Tiền sẽ được ghi nhận trên tài khoản ShopBack và bạn hoàn toàn có thể rút số tiền này về tài khoản ngân hàng sau khi đối tác xác nhận tính hợp lệ của đơn hàng.

Ghi nhận Hoàn Tiền

Thời gian ghi nhận Hoàn Tiền

Kể từ thời điểm bạn hoàn tất đặt hàng thông qua ShopBack, hệ thống của cửa hàng đối tác sẽ chuyển tải dữ liệu liên quan đến đơn hàng của bạn đến hệ thống của ShopBack. Khi quy trình này được hoàn tất, Hoàn Tiền sẽ hiển thị trên tài khoản ShopBack của bạn.

Khoảng thời gian tính từ thời điểm đặt hàng đến khi Hoàn Tiền hiển thị trên tài khoản được gọi là thời gian ghi nhận Hoàn Tiền.

Cách kiểm tra thời gian ghi nhận của cửa hàng
Hoàn Tiền được ghi nhận trung bình sau khoảng 2-3 ngày kể từ thời điểm đặt hàng thành công. Tuy nhiên, mỗi cửa hàng sẽ quy định thời gian ghi nhận Hoàn Tiền khác nhau. Bạn có thể thao tác như hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thời gian này:
 1. Tìm kiếm và chọn cửa hàng muốn mua sắm.
 2. Tại trang Thông tin Hoàn Tiền của cửa hàng, tham khảo thời gian tại:
  • Mục Ghi nhận sau (đối với ứng dụng)
   Tracking_time_and_redeemable_period_SS_01.png
  • Mục Theo dõi trong (đối với website)
   Tracking_time_and_redeemable_period_SS_02.png

Xác nhận Hoàn Tiền

Thời gian xác nhận Hoàn Tiền

Thời gian xác nhận Hoàn Tiền là thời gian để cửa hàng đối soát tính hợp lệ của đơn hàng và xác nhận Hoàn Tiền cho đơn hàng đó. Đơn hàng được xem là hợp lệ khi đạt đủ các điều kiện sau:

 • Được giao và nhận hàng thành công.
 • Không bị đổi, trả bất kỳ sản phẩm nào.
 • Không bị hủy (bất kể người mua hay người bán hủy) hay hoàn hàng.
 • Không thay đổi thông tin, vắng mặt hoặc hủy chuyến (đối với đặt chỗ (booking) du lịch).
 • Người mua hàng không bị cửa hàng ghi nhận là đại lý bán lẻ (reseller).
 • Không vi phạm Điều khoản của cửa hàng.
Cách kiểm tra thời gian xác nhận của cửa hàng
Hoàn Tiền được xác nhận trung bình sau khoảng 65-120 ngày kể từ thời điểm đặt hàng thành công đối với đơn hàng mua sắm, hoặc 60-120 ngày kể từ thời điểm sử dụng dịch vụ đối với các đặt chỗ (booking) du lịch.

Tuy nhiên, mỗi cửa hàng sẽ quy định thời gian xác nhận Hoàn Tiền khác nhau. Bạn có thể thao tác như hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thời gian này:

 1. Tìm kiếm và chọn cửa hàng muốn mua sắm.
 2. Tại trang Thông tin Hoàn Tiền của cửa hàng, tham khảo thời gian tại:
  • Mục Có thể rút tiền sau (đối với ứng dụng)
   Tracking_time_and_redeemable_period_SS_03.png
  • Mục Có thể rút sau (đối với website)
   Tracking_time_and_redeemable_period_SS_04.png
Cách kiểm tra cụ thể ngày xác nhận giao dịch của cửa hàng
Để kiểm tra chính xác thời gian cửa hàng xác nhận Hoàn Tiền cho đơn hàng của bạn, vui lòng thao tác theo hướng dẫn dưới đây:
  1. Tại màn hình chính, chọn Tài Khoản → Hoàn Tiền → Lịch sử Hoàn Tiền, hoặc truy cập tại đây.
  2. Tìm kiếm giao dịch Hoàn Tiền muốn kiểm tra, có thể dùng tính năng lọc các giao dịch Chờ xác nhận.
  3. Thông tin sẽ hiển thị bên dưới mã đơn hàng của mỗi giao dịch.
   Tracking_time_and_redeemable_period_SS_05.png

Đối với các cửa hàng đối tác du lịch, thời gian xác nhận Hoàn Tiền sẽ bắt đầu tính từ khi bạn sử dụng dịch vụ.

Ví dụ: vào ngày 01/01/2022, bạn thực hiện đặt phòng tại Agoda cho ngày 12/12/2022. Thời gian xác nhận Hoàn Tiền sẽ bắt đầu tính từ ngày 12/12/2022 và được xác nhận nếu bạn đã sử dụng dịch vụ cũng như không vi phạm chính sách Hoàn Tiền của Agoda.

Xác nhận tiền thưởng

ShopBack hiện có 02 loại tiền thưởng: tiền thưởng tham gia thử thách và tiền thưởng chương trình Giới thiệu bạn bè. 

 • Tiền thưởng tham gia thử thách

Giao dịch này sẽ được liên kết với giao dịch Hoàn Tiền của đơn hàng mà bạn đã đặt cho thử thách này. Do đó, tiền thưởng chỉ được xác nhận khi Hoàn Tiền của đơn hàng được xác nhận. 

 • Tiền thưởng chương trình Giới thiệu bạn bè

Tiền thưởng đi kèm với các điều kiện cụ thể, tiền thưởng này chỉ được xác nhận khi bạn (và người được giới thiệu) đạt đủ tất cả các điều kiện của chương trình.

Bạn có thể tham khảo thêm các Điều kiện và điều khoản nhận thưởng của chương trình giới thiệu bạn bè tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?
47 trên 81 thấy hữu ích

Tìm kiếm các bài viết khác