Hoàn Tiền bị từ chối

Tôi cần phải làm gì khi bị từ chối Hoàn Tiền?

ShopBack rất tiếc khi không thể đảm bảo các đơn hàng của bạn đều sẽ được xác nhận Hoàn Tiền, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào tính hợp lệ của đơn hàng so với các điều kiện của cửa hàng đối tác. Bạn có thể kiểm tra một số lý do từ chối Hoàn Tiền tại đây.


Hướng dẫn gửi yêu cầu đối soát giao dịch Hoàn Tiền bị từ chối

Để kiểm tra chính xác thời gian cửa hàng xác nhận Hoàn Tiền cho đơn hàng của bạn, vui lòng thao tác theo hướng dẫn dưới đây: 

  1. Tại màn hình chính, chọn Tài Khoản → Hoàn Tiền → Lịch sử Hoàn Tiền, hoặc truy cập tại đây.
  2. Tìm kiếm giao dịch Hoàn Tiền muốn kiểm tra, có thể dùng tính năng lọc các giao dịch Bị từ chối.
  3. Chọn dấu 🆅 và truy cập vào đường dẫn Bạn cho rằng có sự nhầm lẫn?

Lưu ý: Yêu cầu đối soát cần được gửi trong vòng 30 ngày kể từ khi đơn hàng bị từ chối. Trong trường hợp đã vượt quá 30 ngày, ShopBack rất tiếc sẽ không thể hỗ trợ bạn đối soát với cửa hàng được nữa.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 14 thấy hữu ích

Tìm kiếm các bài viết khác