Hoàn Tiền, tiền thưởng bị hết hạn

Hoàn Tiền, tiền thưởng khi mua sắm

ShopBack sẽ gửi đến bạn email thông báo vào khoảng 2 tháng trước khi Hoàn Tiền của bạn hết hạn. Điều này để đảm bảo tài khoản của bạn vẫn đang hoạt động (bằng cách tiến hành đặt ít nhất 01 giao dịch mua sắm thông qua ShopBack).

Trường hợp Hoàn Tiền của bạn đã hết hạn, bạn hãy đặt 01 đơn hàng thành công thông qua ShopBack, sau đó liên hệ đến kênh hỗ trợ tự động của ShopBack để được hỗ trợ thêm.

Tiền thưởng tham gia chương trình Giới thiệu bạn bè

Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023, ShopBack sẽ thực hiện điều chỉnh nhỏ trong Điều khoản và điều kiện của chương trình Giới thiệu bạn bè. Thay vì vô thời hạn, mỗi lượt mời bạn bè mới sẽ giới hạn thời gian hoàn thành các yêu cầu của chương trình trong vòng 180 ngày, tính từ ngày người được giới thiệu hoàn tất việc đăng ký tài khoản. Sau thời gian trên, tiền thưởng sẽ bị vô hiệu hóa trong mọi trường hợp. 

Đối với các tài khoản tham gia chương trình trước ngày 25 tháng 9 năm 2023, tiền thưởng sẽ bị vô hiệu hóa chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm 2024 nếu lượt giới thiệu không đạt đủ các yêu cầu.

Bài viết này có hữu ích không?
7 trên 12 thấy hữu ích

Tìm kiếm các bài viết khác