Hoàn Tiền, tiền thưởng bị hết hạn

ShopBack sẽ gửi đến bạn email thông báo vào khoảng 2 tháng trước khi Hoàn Tiền của bạn hết hạn. Điều này để đảm bảo tài khoản của bạn vẫn đang hoạt động (bằng cách tiến hành đặt ít nhất 01 giao dịch mua sắm thông qua ShopBack).

Trường hợp Hoàn Tiền của bạn đã hết hạn, bạn có thể liên hệ đến Sparky, kênh hỗ trợ tự động của ShopBack để được hỗ trợ.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích

Tìm kiếm các bài viết khác