Thông báo của ShopBack không như thiết lập

Cài đặt thông báo không hoạt động như thiết lập. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn đã hủy đăng ký nhận email hoặc thông báo nhưng vẫn nhận được hoặc nếu bạn đã đăng ký nhận nhưng lại không nhận được bất kỳ email hoặc thông báo nào, bài viết này là dành cho bạn.


Hướng dẫn khắc phục vấn đề

Bạn có thể tham khảo một số cách xử lý cho vấn đề mà bạn gặp phải bên dưới.

Tôi đã hủy đăng ký, nhưng tôi vẫn nhận được thông báo

Bạn cần kiểm tra trong các loại thông báo bạn vẫn đang nhận được:

  1. Thông báo này có liên quan đến các ưu đãi, khuyến mãi từ ShopBack không?
  2. Hay thông báo có liên quan đến thay đổi cài đặt tài khoản ShopBack của bạn không?

Bạn có thể tùy chỉnh việc theo dõi và lựa chọn loại thông báo muốn nhận từ ShopBack. Tuy nhiên, dù bạn hủy theo dõi và cài đặt ngừng nhận thông báo nhưng ShopBack vẫn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn:

  • Thông báo thay đổi thông tin tài khoản.
  • Thông báo liên quan đến các giao dịch Hoàn Tiền.
  • Thông báo liên quan đến các giao dịch và tiến độ Rút Tiền.

Điều này nhằm đảm bảo bạn biết tất cả hoạt động trên tài khoản của mình để ShopBack có thể giữ an toàn cho tài khoản của bạn.

Tuy nhiên, bạn luôn có thể lựa chọn từ chối tất cả các email hoặc thông báo quảng cáo, ưu đãi và khuyến mãi. Trường hợp bạn vẫn nhận được những loại thông báo này, hãy liên hệ với kênh hỗ trợ tự động của ShopBack để được trợ giúp thêm.

Tôi đã đăng ký nhận thông báo nhưng không nhận được thông báo nào
Bạn sẽ nhận được những thông báo từ ShopBack ngay khi đăng ký theo dõi. Hãy kiểm tra cài đặt thông báo của bạn một lần nữa để đảm bảo rằng bạn đã đăng ký thành công. Trường hợp bạn vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào, hãy liên hệ với kênh hỗ trợ tự động của ShopBack để được trợ giúp thêm.
Bài viết này có hữu ích không?
7 trên 13 thấy hữu ích

Tìm kiếm các bài viết khác