Thông tin ngân hàng không chính xác

Tôi phải làm gì nếu nhập sai thông tin ngân hàng?

Tài khoản ngân hàng của bạn sẽ không ghi nhận số tiền bạn rút từ ShopBack nếu thông tin ngân hàng được cập nhật trước đó không chính xác. Số tiền này sẽ được hoàn trả lại vào tài khoản ShopBack trong mục Số dư khả dụng


Hướng dẫn khắc phục vấn đề

Bạn cần xóa thông tin không chính xác đã nhập trên tài khoản ShopBack, sau đó cập nhật lại thông tin mới. 

  1. Truy cập trang rút tiền bằng cách chọn Tài khoảnRút tiền (bên dưới tổng số Hoàn Tiền) hoặc truy cập tại đây
  2. Tại thông tin ngân hàng đã tồn tại, chọn biểu tượng thùng rác để xóa thông tin. 
  3. Chọn Thêm ngân hàng.
  4. Chọn Ngân hàng bạn sử dụng và nhập các thông tin được yêu cầu, bao gồm: Tên tài khoản ngân hàng và Số tài khoản ngân hàng. 
  5. Sau khi nhập các thông tin tài khoản, ShopBack sẽ gửi email xác thực đến email đã đăng ký trước đó. 
  6. Xác minh thông tin ngân hàng thông qua email để có thể rút tiền từ ShopBack. 

Lưu ý: số tài khoản ngân hàng không phải số in trên mặt thẻ ATM, vui lòng kiểm tra với ngân hàng nếu bạn không nhớ số tài khoản của mình. 

Email xác thực chỉ có hiệu lực trong vòng 30 phút. Trường hợp bạn không xác nhận trong thời gian quy định, vui lòng xóa thông tin ngân hàng đã nhập trên ShopBack và thực hiện lại các thao tác trên để nhận email xác thực mới.

Bài viết này có hữu ích không?
61 trên 75 thấy hữu ích

Tìm kiếm các bài viết khác