Cập nhật và xác minh thông tin cá nhân

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý, thay đổi và cập nhật địa chỉ email, số điện thoại và thông tin cá nhân cho tài khoản ShopBack của bạn. Bạn có thể thực hiện những thay đổi này trên thiết bị đang được dùng để đăng nhập tài khoản (bao gồm cả ứng dụng và website của ShopBack).

Hướng dẫn kiểm tra thông tin cá nhân

Truy cập trang thông tin cá nhân tại đây hoặc chọn Tài KhoảnTài khoản & Bảo mật (tại màn hình chính của ứng dụng) hoặc chọn mục Thông tin tài khoản tại thanh công cụ hiển thị tổng số Hoàn Tiền của tài khoản (đối với website).

Hướng dẫn thay đổi email đăng ký tài khoản

Để thay đổi email đã đăng ký tài khoản:

Trên ứng dụng ShopBack Trên website ShopBack
 1. Truy cập Tài KhoảnTài Khoản & Bảo MậtThông tin cá nhân hoặc truy cập tại đây.
 2. Chọn phần thông tin địa chỉ email đã đăng ký.
 3. Chọn Xác nhận qua Email và nhập mã xác minh được gửi về email.

Trường hợp bạn không thể nhận mã xác minh gửi về email, bạn có thể liên hệ đến kênh hỗ trợ tự động của ShopBack để được hỗ trợ vấn đề này. Tất cả những gì bạn cần làm là trả lời các câu hỏi bảo mật liên quan đến tài khoản của bạn, việc này sẽ giúp đội ngũ hỗ trợ của ShopBack xác thực thông tin và thay đổi email nhanh chóng hơn theo yêu cầu của bạn. 

Hướng dẫn thay đổi số điện thoại

Để thay đổi số điện thoại cho tài khoản: 

Trên ứng dụng ShopBack Trên website ShopBack
 1. Tại màn hình chính, chọn Tài KhoảnTài khoản & Bảo mật hoặc truy cập tại đây.
 2. Chọn mục hiển thị số điện thoại đã đăng ký trước đó để thực hiện thay đổi.
 3. Để bảo mật tài khoản, bạn cần nhập đầy đủ số điện thoại đã đăng ký trước đó và mật khẩu của tài khoản.
 4. Sau khi hoàn tất việc xác minh chủ tài khoản, nhập số điện thoại mới mà bạn muốn sử dụng.
 5. ShopBack sẽ gửi mã xác thực OTP bằng tin nhắn đến số điện thoại mới. Nhập mã xác thực.
 6. Trường hợp quá 30 giây nhưng bạn chưa nhận được mã OTP, hãy yêu cầu gửi mã OTP khác. Bạn có thể chọn hình thức nhận mã qua tin nhắn SMS, WhatsApp hoặc cuộc gọi thoại.
 7. Số điện thoại mới sẽ được cập nhật thành công sau khi hoàn tất xác thực OTP.

Hướng dẫn cập nhật và xác thực thông tin cá nhân

Để thay đổi các thông tin cá nhân của tài khoản: 

 1. Tại màn hình chính, chọn Tài KhoảnTài khoản & Bảo mật hoặc truy cập tại đây.
 2. Chọn Thông tin cá nhân.
 3. Bạn có thể thay đổi các thông tin bao gồm: tên, số điện thoại, giới tính, ngày sinh, địa chỉ và mã vùng. 
 4. Chọn Lưu (hoặc Cập nhật thông tin) sau khi hoàn tất thay đổi. 

Tài khoản đã được xác minh sẽ hiển thị thông báo Đã xác minh bên cạnh địa chỉ email. Trường hợp tài khoản hiển thị Chưa xác thực, vui lòng chọn vào dòng thông tin này, hệ thống sẽ gửi đến bạn một email xác thực mới vào địa chỉ email đã đăng ký tài khoản. 

Email xác thực chỉ có hiệu lực trong vòng 30 phút. Trường hợp bạn không xác nhận trong thời gian quy định, vui lòng thực hiện lại các thao tác trên để nhận email xác thực mới. 

Hướng dẫn cập nhật và xác thực thông tin ngân hàng

Để cập nhật thông tin ngân hàng cho tài khoản: 

 1. Truy cập trang rút tiền bằng cách chọn Tài KhoảnRút tiền (bên dưới tổng số Hoàn Tiền) hoặc truy cập tại đây
 2. Chọn Thêm ngân hàng.
 3. Chọn Ngân hàng bạn sử dụng và nhập các thông tin được yêu cầu, bao gồm: Tên tài khoản ngân hàng và Số tài khoản ngân hàng. 
 4. Sau khi nhập các thông tin tài khoản, ShopBack sẽ gửi email xác thực đến email đã đăng ký trước đó. 
 5. Xác minh thông tin ngân hàng thông qua email để có thể rút tiền từ ShopBack. 

Email xác thực chỉ có hiệu lực trong vòng 30 phút. Trường hợp bạn không xác nhận trong thời gian quy định, vui lòng xóa thông tin ngân hàng đã nhập trên ShopBack và thực hiện lại các thao tác trên để nhận email xác thực mới.

Bài viết này có hữu ích không?
13 trên 26 thấy hữu ích

Tìm kiếm các bài viết khác