Cửa hàng yêu thích không còn tìm thấy trên ShopBack

Tại sao cửa hàng yêu thích của tôi không còn tồn tại trên ShopBack nữa?

Chúng tôi rất tiếc khi điều này xảy ra. ShopBack đang rất nỗ lực để mang thương hiệu yêu thích của bạn trở lại trên ShopBack. Trong thời gian này, bạn có thể tham khảo các cửa hàng khác đang liên kết với ShopBack bằng cách truy cập mục Cửa Hàng trên thanh công cụ ở màn hình chính.

Bài viết này có hữu ích không?
8 trên 32 thấy hữu ích

Tìm kiếm các bài viết khác