Làm thế nào để tôi bắt đầu mua sắm và nhận Hoàn tiền từ ShopBack?

Rất đơn giản! Để trải nghiệm mua sắm và nhận Hoàn tiền thông qua ShopBack, hãy bắt đầu hành trình như hình ảnh bên dưới.

Image_from_iOS__3_.jpg

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập chatbot tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner