Cách hoạt động của Thợ Săn Tiền Thưởng

1. Điểm được tính như thế nào?

Mỗi thợ săn tương ứng với 50 điểm, và bạn kết nối càng nhiều thợ săn cùng loại, bạn càng nhận được nhiều điểm.

2. Thanh năng lượng hoạt động như thế nào?

Thanh năng lượng sẽ tăng dần mỗi khi bạn tích lũy thêm điểm. 

Khi đạt 2,500 điểm, bạn có thể sử dụng tính năng đặc biệt của thanh năng lượng để loại bỏ tất cả thợ săn có cùng hình dạng chỉ với một cú chạm.

Thanh năng lượng sẽ được tích lũy lại từ đầu sau mỗi lần đạt điểm tối đa.

3. Nhân vật đồng hồ (Nàng Tíc Tắc) có vai trò gì?

Tên của nhân vật đồng hồ là Nàng Tíc Tắc!

Nàng Tíc Tắc là một nhân vật có khả năng đặc biệt khi có thể kết nối với bất kỳ thợ săn tiền thưởng nào để nhận thêm 2 giây thời gian của lượt chơi.

4. Siêu thợ săn sẽ đóng vai trò gì?

Điểm số của bạn sẽ tăng gấp đôi khi kết nối chuỗi với một siêu thợ săn! Bạn kết nối càng nhiều siêu thợ săn cùng lúc thì điểm số của bạn sẽ tăng theo cấp số nhân.

Ví dụ: bạn kết nối 2 siêu thợ săn trong một chuỗi, bạn sẽ nhận được gấp 4 lần điểm số.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner