Tìm hiểu về lượt chơi Thợ Săn Tiền Thưởng

1. Làm cách nào để có thêm lượt chơi?

Bạn có 1 lượt chơi miễn phí sau mỗi 60 phút.

Bạn có thể thu thập tối đa 5 lượt chơi miễn phí và khi bạn thu thập đủ 5 lượt, bạn sẽ không được tích lũy lượt chơi miễn phí nữa.

2. Tôi có tối đa bao nhiêu lượt chơi?

Ngoài 5 lượt chơi miễn phí tối đa mà bạn có thể kiếm được sau mỗi 60 phút, bạn có thể quy đổi thêm các lượt chơi bổ sung.

Nếu bạn có 3 lượt chơi miễn phí và bạn mua 10 lượt chơi tại cửa hàng phần thưởng, bạn sẽ có tổng cộng 13 lượt chơi.

3. Tôi có thể kiếm thêm lượt chơi bằng cách nào?

Bạn có thể mua các lượt chơi bổ sung tại cửa hàng phần thưởng.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner