Tôi có thể liên hệ đến ShopBack qua kênh hỗ trợ nào?

Chúng tôi rất tiếc hiện tại ShopBack chưa hỗ trợ qua số điện thoại hotline.

Bạn có thể truy cập mục Hỗ trợ (Help Center) trên ứng dụng ShopBack để tham khảo các câu hỏi thường gặp hoặc yêu cầu hỗ trợ bằng cách truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của ShopBack luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn!

Can’t find what you need? Reach out to us!