Khi nào thì tổng Hoàn Tiền của tôi sẽ hết hạn?

Tổng số tiền được tích lũy trong tài khoản ShopBack của bạn sẽ hết hạn nếu tài khoản của bạn không còn hoạt động (nghĩa là không có bất kỳ giao dịch thành công nào được thực hiện thông qua ShopBack) trong khoảng thời gian hơn một năm (tính từ ngày giao dịch mua hàng cuối cùng được thực hiện thông qua ShopBack).

Để không ảnh hưởng đến tổng Hoàn Tiền trong tài khoản của bạn, hãy thường xuyên sử dụng ShopBack khi có nhu cầu mua sắm trực tuyến để trải nghiệm Hoàn Tiền tiện ích và tiết kiệm! 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!