Tiền thưởng trong tài khoản ShopBack của tôi có hết hạn hay không?

Tiền thưởng đã được xác nhận và tổng Hoàn Tiền của bạn sẽ đều hết hạn nếu tài khoản của bạn không có bất kỳ giao dịch thành công nào được thực hiện thông qua ShopBack trong vòng 01 năm.

Tiền thưởng chưa được xác nhận sẽ không bị ảnh hưởng do số tiền thưởng này vẫn còn ở trạng thái “chờ xác nhận” và chưa thể hiện trong số dư khả dụng của bạn.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!