Khi nào thì Tổng Hoàn Tiền của tôi sẽ hết hạn?

Số tiền hoàn lại được tích lũy trong tài khoản ShopBack của bạn sẽ hết hạn nếu tài khoản của bạn không còn hoạt động (nghĩa là không có bất kỳ giao dịch thành công nào được thực hiện thông qua ShopBack) trong khoảng thời gian hơn một năm (tính từ ngày giao dịch mua hàng được thực hiện thông qua ShopBack).

Thưởng Hoàn Tiền đã được xác nhận trong tài khoản ShopBack của tôi có hết hạn hay không?

Thưởng Hoàn Tiền đã được xác nhận và Tổng Hoàn Tiền của bạn sẽ đều hết hạn nếu tài khoản của bạn không có bất kỳ giao dịch thành công nào được thực hiện thông qua ShopBack trong khoảng thời gian hơn một năm.

Thưởng Hoàn Tiền chưa được xác nhận trong tài khoản ShopBack của tôi thì sẽ như thế nào?

Thưởng Hoàn Tiền chưa được xác nhận sẽ không bị ảnh hưởng do số tiền thưởng này vẫn còn ở trạng thái “Đang chờ xử lý” và chưa thể hiện trong Số dư khả dụng của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Thưởng Hoàn Tiền của tôi vì một số lý do nào đó được xác nhận sau một năm?

Trong trường hợp tài khoản của bạn không còn hoạt động sau một năm, Số Dư Khả Dụng sẽ tự động hết hạn (tính từ ngày giao dịch mua hàng được thực hiện thông qua ShopBack). Bên cạnh đó, Thưởng Hoàn Tiền trong tài khoản của bạn cũng sẽ hết hạn dựa theo quy định này (tính từ ngày số tiền thưởng được hiển thị ở trạng thái “Đang chờ xử lý“).

Để không ảnh hưởng đến Tổng Hoàn Tiền trong tài khoản của bạn, hãy thường xuyên sử dụng ShopBack khi có nhu cầu mua sắm trực tuyến để tận hưởng trải nghiệm hoàn tiền tiện ích và tiết kiệm.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner