Tại sao trạng thái rút tiền trong Lịch sử rút tiền của tôi bị thay đổi?

Yêu cầu rút tiền của bạn có thể bị từ chối vì một số lý do sau:

1) Do thông tin thẻ Ngân hàng không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra nếu bạn nhập đúng số tài khoản ngân hàng thay vì số thẻ của bạn.
2) Trong một số trường hợp do lỗi kỹ thuật, yêu cầu rút tiền của bạn có thể bao gồm khoản Hoàn tiền chưa được xác nhận.

Do đó, yêu cầu rút tiền của bạn sẽ bị thay đổi và chuyển sang trạng thái bị từ chối. Nếu tình huống của bạn không thuộc các trường hợp đã liệt kê ở trên. Vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua email (hotro@goshopback.vn) để được hỗ trợ.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner