Tại sao trạng thái rút tiền trong lịch sử rút tiền của tôi bị thay đổi?

Yêu cầu rút tiền của bạn có thể bị từ chối vì một số lý do sau:

1. Thông tin thẻ Ngân hàng không hợp lệ

Vui lòng kiểm tra các thông tin tài khoản đã nhập, bao gồm: 

- Tên chủ tài khoản: đầy đủ họ tên, có khoảng cách giữa các từ.

Ví dụ: Trinh Thai An. 

- Số tài khoản ngân hàng: không phải dòng số in trên mặt trước của thẻ.

- Ngân hàng thụ hưởng.
2. Yêu cầu rút tiền của bạn có thể bao gồm khoản Hoàn Tiền chưa được xác nhận do lỗi kỹ thuật

Do đó, yêu cầu rút tiền của bạn sẽ bị thay đổi và chuyển sang trạng thái bị từ chối. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!