Các nền tảng hỗ trợ

ShopBack đang được hỗ trợ trên:

1. Website ShopBack trên máy tính 
- Hệ điều hành Windows: Windows XP trở lên
- Hệ điều hành Mac: Mac OS X
- Trình duyệt được hỗ trợ: Tối ưu trên Google Chrome và Mozilla Firefox

2. Ứng dụng ShopBack trên điện thoại
- Hệ điều hành Android:
Tất cả thiết bị có Google Play và Android 5.0 trở lên

- Hệ điều hành iOS:
Yêu cầu trên phiên bản iOS 10.0. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập chatbot tự động tại đây.

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner