Các nền tảng hỗ trợ

ShopBack đang được hỗ trợ trên:

1. Website ShopBack trên máy tính:
- Hệ điều hành Windows: Windows XP trở lên
- Hệ điều hành Mac: Mac OS X
- Trình duyệt được hỗ trợ: Tối ưu trên Google Chrome và Mozilla Firefox

2. Ứng dụng ShopBack trên điện thoại:
- Hệ điều hành Android:
Tất cả thiết bị có Google Play và Android 5.0 trở lên

- Hệ điều hành iOS:
Yêu cầu iOS 10.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner