Tôi có thể tìm Điều kiện và điều khoản của các thương hiệu ở đâu trên ShopBack?

Điều kiện và điều khoản của các thương hiệu có thể được tìm thấy tại bảng thông tin tỷ lệ Hoàn Tiền khi truy cập vào các thương hiệu tương ứng trên trang web của chúng tôi.

Ví dụ:

1. Website ShopBack trên trình duyệt máy tính:

Truy cập trang thông tin Hoàn Tiền của Tiki trên trình duyệt máy tính

mceclip0.png

2. Ứng dụng ShopBack trên điện thoại:

Trên ứng dụng ShopBack, truy cập bảng thông tin tỷ lệ Hoàn Tiền của Tiki theo các bước sau đây:

a. Nhập 'Tiki' vào ô 'Tìm kiếm'
b. Chọn gợi ý và kiểm tra 'Thông tin Hoàn Tiền' ở góc phải màn hình. Bạn có thể xem thêm 'Lưu ý để đảm bảo được Hoàn Tiền' và 'Điều khoản sử dụng' tại trang này.

Untitlededgsd.png

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!