Nếu tôi đổi, trả hoặc hủy đơn hàng, tôi có nhận được Hoàn tiền không?

Hoàn tiền không áp dụng cho việc đổi, trả hoặc hủy đơn hàng. Hoàn tiền chỉ áp dụng cho giao dịch thành công.

Để tránh việc mất Hoàn tiền khi đổi hàng, bạn nên hủy đơn đặt hàng và thực hiện một giao dịch mới, tùy theo chính sách hủy của mỗi Cửa hàng.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner