Nếu tôi đổi, trả hoặc hủy đơn hàng, tôi có nhận được Hoàn Tiền không?

Hoàn Tiền chỉ áp dụng cho giao dịch thành công. Đối với các đơn hàng bị hủy, đổi, trả, rất tiếc Hoàn Tiền sẽ "bị từ chối". 

Để tránh việc mất Hoàn Tiền khi đổi sản phẩm trong đơn hàng, bạn nên hủy đơn hàng đã đặt và thực hiện một giao dịch mới.

Lưu ý: truy cập vào trang bán hàng thông qua ShopBack trước khi đặt hàng để đảm bảo Hoàn Tiền được ghi nhận. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!