Làm thế nào để đảm bảo tôi sẽ nhận được Hoàn Tiền thành công?

Để đảm bảo nhận Hoàn Tiền thành công, hãy thử làm theo một số chỉ dẫn sau:

Infographic_Tips_to_ensure_receiving_Cashback.png

Bên cạnh đó, hãy luôn đảm bảo rằng bạn tuân thủ đúng các Điều kiện và điều khoản Hoàn Tiền của cửa hàng trước khi mua hàng. Xem chi tiết các Điều kiện và điều khoản tại đây.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!