Làm thế nào để ShopBack theo dõi được đơn hàng của tôi?

Chúng tôi chọn cách tiện nhất đó là: sử dụng cookies! Nhờ đó, mỗi khi bạn truy cập qua ShopBack, cookie được tạo ra cho phép chúng tôi theo dõi và xác định bạn có đủ điều kiện để nhận Hoàn tiền hay không.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner