Nếu gặp vấn đề với việc thanh toán, tôi nên làm gì?

Trong trường hợp thanh toán thất bại, hãy thử truy cập qua ShopBack một lần nữa trước khi thực hiện giao dịch mua hàng tiếp theo. Bạn có thể liên hệ với Cửa hàng Đối tác để kiểm tra đơn hàng của bạn đã được thông qua hay chưa.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner