Nếu gặp vấn đề với việc thanh toán, tôi nên làm gì?

Trong trường hợp thanh toán thất bại, hãy truy cập qua ShopBack một lần nữa trước khi thực hiện giao dịch thanh toán tiếp theo.

Đồng thời, việc đặt hàng và thanh toán diễn ra trên trang của đối tác, bạn cần liên hệ với trang bán hàng để kiểm tra đơn hàng của bạn đã được xét duyệt hay chưa.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập chatbot tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner