Ai sẽ là người nhận khoản tiền thanh toán của tôi?

Tất cả thanh toán và các phí khác đều được thực hiện giữa khách hàng và Cửa hàng Đối tác. ShopBack chỉ đóng vai trò kết nối bạn với các Đối tác để có thể nhận được hoàn tiền. Do đó ShopBack sẽ không trực tiếp nhận bất kỳ khoản thanh toán nào của bạn.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner