Ai sẽ là người nhận khoản tiền thanh toán của tôi?

Tất cả thanh toán và phí phát sinh đều được giao dịch giữa khách hàng và trang bán hàng.

ShopBack chỉ đóng vai trò kết nối người dùng với các trang bán hàng để có thể nhận được Hoàn Tiền. Do đó ShopBack sẽ không trực tiếp nhận bất kỳ khoản thanh toán nào của bạn.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!