Làm thế nào để kiểm tra được Hoàn tiền của tôi?

Một số cách để kiểm tra Hoàn tiền bạn đã tích lũy:

1. Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt web, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình, chọn "Hoàn tiền của tôi" để kiểm tra trạng thái Hoàn tiền.
2. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng ShopBack, vui lòng kiểm tra tài khoản của bạn để xem lịch sử. Để nhận thông tin cập nhật qua thông báo đẩy, vui lòng bật thông báo cho ứng dụng ShopBack trong cài đặt điện thoại của bạn.
3. Bạn cũng sẽ nhận được cập nhật qua email! Trong trường hợp không nhận được thông báo, vui lòng kiểm tra hòm thư rác của bạn.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner