Làm thế nào để kiểm tra được Hoàn Tiền của tôi?

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản và kiểm tra Hoàn Tiền tại đây.

history.png

Bạn cũng sẽ nhận được email và thông báo trên ứng dụng khi có các giao dịch Hoàn Tiền được ghi nhận hoặc xác nhận. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!