Hoàn tiền được tính như thế nào?

1. Hoàn tiền được ghi nhận dựa trên tỷ lệ Hoàn tiền quy định đối với ngành hàng và nhóm khách hàng khác nhau tại mỗi trang bán hàng đối tác trên ShopBack.

Ví dụ: Hoàn tiền 5% cho đơn hàng có giá trị 100,000 VNĐ tương đương với khoản hoàn lại là 5,000 VNĐ.

2. Một số trang bán hàng cũng sẽ áp dụng mức Hoàn tiền tối đa khi mua hàng.

Ví dụ: Lazada quy định Hoàn tiền tối đa cho 1 đơn hàng là 50,000 VNĐ. 

Vui lòng đọc kỹ thông tin các mức Hoàn tiền và Điều khoản & Điều kiện của các trang bán hàng đối tác trước khi mua hàng. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập chatbot tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner