Hoàn tiền được tính như thế nào?

Hoàn tiền được ghi nhận dựa trên tỷ lệ Hoàn tiền hiển thị cho từng ngành hàng khác nhau tại mỗi Cửa hàng trên ShopBack. Ví dụ: Hoàn tiền 5% cho đơn hàng có giá trị 100.000đ tương đương với khoản hoàn lại là 5.000đ. Vui lòng đọc kỹ thông tin các mức Hoàn tiền và Điều khoản & Điều kiện của các Cửa hàng Đối tác trước khi mua hàng (ví dụ: hầu hết các Cửa hàng sẽ không chấp nhận phí vận chuyển hoặc thuế như một phần của Hoàn tiền).

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner