Hoàn tiền được tính như thế nào?

Hoàn tiền được ghi nhận dựa trên tỷ lệ Hoàn tiền hiển thị tại mỗi Cửa hàng trên ShopBack. Ví dụ: Hoàn tiền 5% cho đơn hàng có giá trị 100.000đ tương đương với khoản hoàn lại là 5.000đ. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện của các Cửa hàng Đối tác vì có thể có các yêu cầu khác nhau (ví dụ: hầu hết các Cửa hàng sẽ không chấp nhận phí vận chuyển hoặc thuế như một phần của Hoàn tiền).

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner