Hoàn tiền của tôi sẽ được ghi nhận trong thời gian bao lâu?

Thời gian tối đa thông thường để Hoàn tiền của bạn được ghi nhận là 48 giờ kể từ lúc mua hàng thành công. Tuy nhiên, mỗi đối tác bán hàng khác nhau sẽ có thời gian ghi nhận khác nhau. Để biết cụ thể thời gian của từng đối tác, vui lòng kiểm tra thông tin này trên trang bán hàng của đối tác (xem hình ảnh bên dưới cho ví dụ với Sendo).

1. Trên ứng dụng ShopBack (xem tại trang hiển thị các mức Hoàn tiền sau khi chọn "Sendo" từ ứng ShopBack)

Trackedin1day.png

2. Trên website ShopBack (xem tại cột bên trái ở trang hiển thị các mức Hoàn tiền sau khi chọn "Sendo" từ ShopBack)

Theodoitrong1ngay.png

 

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner