Hoàn Tiền của tôi sẽ được ghi nhận trong thời gian bao lâu?

Bạn sẽ được ghi nhận Hoàn Tiền ở trạng thái "chờ xác nhận" trong vòng 48-72 giờ kể từ khi đặt hàng. Tuy nhiên, mỗi thương hiệu sẽ có thời gian ghi nhận khác nhau. Để kiểm tra thông tin này, bạn có thể xem tại mục "Ghi nhận sau" tại trang hiển thị mức hoàn tiền.

rate.png

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!