Khi nào Hoàn tiền của tôi sẽ được xác nhận?

Hoàn tiền của bạn sẽ thay đổi trạng thái từ Đang chờ thành Đã xác nhận khi Đối tác của chúng tôi đã Xác nhận giao dịch của bạn. Thời gian này phụ thuộc vào mỗi Đối tác khác nhau (Tìm hiểu thêm tại các Trang Đối tác trên ShopBack).

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner