Khi nào Hoàn tiền của tôi sẽ được xác nhận?

Sau khi hoàn tất giao dịch trên trang của đối tác bán hàng thông qua ShopBack, Hoàn tiền của bạn sẽ được ghi nhận (thông thường trong 48 giờ sau khi hoàn tất mua hàng) và hiển thị ở trạng thái “Chờ xác nhận”.

Hoàn tiền của bạn sẽ thay đổi trạng thái từ "Chờ xác nhận" sang "Đã xác nhận" khi đối tác bán hàng đã đối soát và xác nhận giao dịch Hoàn tiền của bạn với chúng tôi (trung bình trong vòng 45-60 ngày). Thời gian này phụ thuộc vào quy trình của mỗi đối tác khác nhau nhằm đảm bảo người dùng không hủy đơn hàng hoặc đổi trả sản phẩm trong thời gian bảo hành. 

Để biết cụ thể thời gian đối soát của từng đối tác, vui lòng tìm hiểu tại trang bán hàng của đối tác thông qua ShopBack (xem hình ảnh bên dưới cho ví dụ với Sendo)

1. Trên ứng dụng ShopBack

redeemablein65days.png

 

2. Trên website ShopBack

xacnhansau65ngay.png

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner