Sự khác biệt giữa Lịch sử mua sắm và Lịch sử hoàn tiền là gì?

Lịch sử mua sắm là nơi ghi nhận tất cả những lần bạn truy cập vào trang bán hàng của Đối tác thông qua ShopBack, bất kể việc bạn có thực hiện giao dịch mua hàng tại Đối tác đó hay không.

Lịch sử hoàn tiền là tổng hợp số lượng Hoàn tiền trong tài khoản của bạn (Hoàn tiền từ hoạt động mua hàng hoặc tiền thưởng).

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner