Sự khác biệt giữa lịch sử mua sắm và lịch sử Hoàn Tiền là gì?

Lịch sử mua sắm là nơi ghi nhận tất cả những lần bạn truy cập vào trang bán hàng thông qua ShopBack, bất kể việc bạn có thực hiện giao dịch mua hàng tại thương hiệu đó hay không.

click.png

Lịch sử Hoàn Tiền là danh sách các giao dịch Hoàn Tiền trong tài khoản của bạn (Hoàn Tiền từ các đơn hàng hoặc tiền thưởng).

history.png

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!