Phân biệt trạng thái Hoàn tiền Đang chờ, Đã xác nhận và Bị từ chối?

Trạng thái "Đang chờ" cho biết rằng Hoàn tiền vẫn chưa được xác nhận bởi Cửa hàng Đối tác.

Trạng thái "Đã xác nhận" cho biết rằng Hoàn tiền của bạn đã được thêm vào tài khoản ShopBack của bạn.
Trạng thái "Khả dụng" hoặc "Đã xác nhận" tương đương với khoản tiền có thể rút được.

Trạng thái "Bị từ chối" cho biết rằng bạn không đủ điều kiện nhận Hoàn tiền.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner