Phân biệt trạng thái Hoàn Tiền chờ xác nhận, đã xác nhận và bị từ chối?

1. Trạng thái "chờ xác nhận"

Hoàn Tiền đã được ghi nhận, nhưng chưa được xác nhận bởi đối tác bán hàng.

2. Trạng thái "đã xác nhận"

Hoàn Tiền đã được xác nhận bởi đối tác bán hàng. Số tiền này sẽ được hiển thị trong Số dư khả dụng, và có thể rút về tài khoản ngân hàng khi đạt ít nhất 50.000đ.

3. Trạng thái "bị từ chối"

Hoàn Tiền vì một số lý do bị ghi nhận là không hợp lệ bởi trang bán hàng, và sẽ bị loại bỏ khỏi tổng Hoàn Tiền.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!