Tôi nên làm gì nếu Hoàn tiền của tôi không chính xác?

Thông thường, thuế và phí sẽ không được tính vào tỉ lệ Hoàn tiền. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện của mỗi Cửa hàng Đối tác.

Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotro@goshopback.vn để được hỗ trợ.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner