Tôi nên làm gì nếu Hoàn Tiền của tôi không chính xác?

Hoàn Tiền được tính dựa trên giá trị thực tế của sản phẩm mà bạn thanh toán cho sản phẩm. Thuế và các phí phát sinh (phí vận chuyển) sẽ không được tính vào tỷ lệ Hoàn Tiền. Vui lòng đọc kỹ Điều kiện và điều khoản của mỗi trang bán hàng.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!