Làm thế nào để tôi đăng ký tài khoản ShopBack?

Vui lòng tải ứng dụng ShopBack qua đường dẫn tại đây. Sau đó chọn Việt Nam là khu vực đăng ký.

Region.png

Lưu ý: người dùng chỉ có thể đăng ký 1 tài khoản ShopBack tại mỗi thị trường. Nếu bạn muốn sử dụng ShopBack tại thị trường khác, vui lòng đăng ký một tài khoản mới.

1. Chọn phương thức đăng ký muốn sử dụng

- Email

- Facebook

- Apple ID

2. Điền tên và số điện thoại mà bạn sử dụng, sau đó nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại của bạn

Sign_Up_1.png

3. Xác minh email tài khoản ShopBack

Kiểm tra email từ địa chỉ hello@info.goshopback.vn với tiêu đề "[Mã xác nhận] là mã xác minh email ShopBack của bạn" hoặc "Xác minh tài khoản của bạn!", chọn ô màu đỏ "Click để xác nhận".

SB_account_verification.png

Trường hợp bạn gặp vấn đề khi đăng ký hoặc không nhận được email xác nhận, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách truy cập chatbot tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner