Người dùng đăng kí mới có được thưởng Hoàn tiền không?

Đương nhiên rồi, bạn có thể nhận thưởng Hoàn tiền nếu bạn đăng ký tài khoảnShopBack bằng đường link giới thiệu của một người bạn đang sử dụng ShopBack (thông qua chương trình Giới thiệu bạn bè)

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner