Người dùng đăng ký mới có được tiền thưởng không?

Bạn sẽ nhận tiền thưởng nếu đăng ký tài khoản ShopBack thông qua đường dẫn/mã giới thiệu của một người bạn đang sử dụng ShopBack (chương trình giới thiệu bạn bè).

Vui lòng thực hiện như hướng dẫn để đăng ký và nhận tiền thưởng thành công.

 

Tải ứng dụng ShopBack qua đường dẫn tại đây. Sau đó chọn Việt Nam là khu vực đăng ký.

sign_up_1.png

Lưu ý: người dùng chỉ có thể đăng ký 1 tài khoản ShopBack tại mỗi thị trường. Nếu bạn muốn sử dụng ShopBack tại thị trường khác, vui lòng đăng ký một tài khoản mới.

1. Chọn "Sử dụng mã giới thiệu", nhập mã giới thiệu mà bạn nhận được từ bạn bè và chọn phương thức đăng ký muốn sử dụng

ref_code.png

Giao diện thông báo khi áp dụng mã thành công

2. Điền tên và số điện thoại mà bạn sử dụng, sau đó nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại của bạn

sign_up_2.png

3. Xác minh email tài khoản ShopBack

Kiểm tra email từ địa chỉ hello@info.goshopback.vn với tiêu đề "ShopBack: Xác thực tài khoản email của bạn", chọn ô "Xác nhận email".

verify_account.png

Trường hợp bạn gặp vấn đề khi đăng ký hoặc không nhận được email xác nhận, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!