Tôi nên làm gì nếu số điện thoại đăng ký của tôi đã tồn tại?

Oops! Điều này chỉ xảy ra khi số điện thoại của bạn đã được đăng ký bởi một tài khoản khác. Mỗi số điện thoại chỉ được sử dụng cho một tài khoản ShopBack duy nhất.

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với các nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua hotro@goshopback.vn 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner