Làm thế nào để xác thực tài khoản của tôi?

Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt trên máy tính:

Truy cập Tài khoản ShopBack của bạn tại đây 

Bấm vào đường link phía trên trang tài khoản và chúng tôi sẽ gửi thư xác nhận cho bạn

3.PNG

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner