Làm thế nào để xác thực tài khoản của tôi?

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản ShopBack của bạn tại đây, sau đó bấm vào "Xác nhận" tại thông tin email.

Web_email.png

Giao diện trình duyệt web trên máy tính

Mobile_email.png

Giao diện ứng dụng trên điện thoại

Kiểm tra email từ địa chỉ hello@info.goshopback.vn với tiêu đề "[Mã xác nhận] là mã xác minh email ShopBack của bạn" hoặc "Xác minh tài khoản của bạn!", chọn ô màu đỏ "Click để xác nhận".

SB_account_verification.png

Trường hợp bạn gặp vấn đề khi xác thực hoặc không nhận được email xác nhận, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách truy cập chatbot tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner