Tôi không thấy tùy chọn gửi yêu cầu báo lỗi Hoàn tiền của tôi trong ngày giao dịch mua hàng, tại sao?

Điều này có thể do một số lý do như sau:

1) Bạn đã gửi yêu cầu báo lỗi Hoàn tiền sau 30 ngày kể từ thời gian mua hàng. Vui lòng đảm bảo bạn thực hiện báo lỗi Hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua.
2) Bạn đã không truy cập qua ShopBack cho giao dịch mua hàng đó. ShopBack sẽ theo dõi mọi hoạt động nhấp chuột bạn thực hiện thông qua các Trang bán hàng Đối tác của chúng tôi.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner