Tôi không thấy tùy chọn gửi yêu cầu báo lỗi Hoàn Tiền của tôi trong ngày giao dịch mua hàng, tại sao?

Điều này có thể do một số lý do như sau:

1. Bạn đã gửi yêu cầu báo lỗi Hoàn Tiền trễ hơn 30 ngày kể từ thời gian mua hàng. Vui lòng đảm bảo bạn thực hiện báo lỗi Hoàn Tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua.
2. Bạn đã không truy cập qua ShopBack cho giao dịch mua hàng đó nên ShopBack không thể ghi nhận lịch sử truy cập của bạn. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!