Làm thế nào để bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của tôi?

1) Thêm tại đây
2) Nhấp chuột vào ô "Thêm ngân hàng" (Nếu bạn chưa đồng bộ tài khoản ngân hàng)

payment-1.png
3) Vui lòng điền thông tin ngân hàng của bạn theo các trường tương ứng trong cửa sổ popup.

Screen_Shot_2019-11-01_at_3.00.25_PM.png
4) Sau khi thêm tài khoản ngân hàng của bạn, thư báo sẽ được gửi về email của bạn để xác thực tài khoản ngân hàng.
5) Khi đã xác thực tài khoản ngân hàng thành công, bạn đã có thể yêu cầu rút Hoàn tiền.

LƯU Ý: Nếu bạn không nhận được email trong hòm thư chính, hãy kiểm tra hòm thư rác/spam.

*Thư xác nhận thanh toán có chứa mã token chỉ có hiệu lực trong 15 phút. Nếu bạn không kịp xác nhận trong thời gian quy định, vui lòng xóa thông tin thanh toán trên ShopBack và thực hiện lại các thao tác trên để nhận thư xác nhận mới.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner