Làm thế nào để bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của tôi?

Vui lòng đăng nhập tài khoản ShopBack và cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng tại đây.
1. Chọn vào ô "Thêm ngân hàng" 

mceclip0.png

Giao diện trình duyệt web trên máy tính

add_payment.png

Giao diện trên ứng dụng điện thoại

2. Điền chính xác các thông tin ngân hàng theo các trường tương ứng

- Tên ngân hàng

- Tên người thụ hưởng (đầy đủ họ tên, không dấu và có khoảng cách giữa các từ)

- Số tài khoản ngân hàng (không phải số in trên mặt trước của thẻ)

3. Xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng

Kiểm tra email từ địa chỉ hello@info.goshopback.vn với tiêu đề "Vui lòng xác nhận thông tin rút tiền!", chọn ô "Click để xác nhận".

verify_payment.png

Trường hợp bạn gặp vấn đề khi xác thực hoặc không nhận được email xác nhận, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Lưu ý: email xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng chỉ có hiệu lực trong 15 phút. Nếu bạn không xác nhận trong thời gian quy định, vui lòng xóa thông tin thanh toán trên ShopBack và thực hiện lại các thao tác trên để nhận email xác nhận mới.

Can’t find what you need? Reach out to us!