Tại sao tôi không thể gửi yêu cầu Báo lỗi Hoàn tiền cho đơn hàng của tôi?

Bạn có thể gửi yêu cầu báo lỗi Hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng thành công. Bất kỳ kiến nghị nào sau khoảng thời gian này sẽ được coi là không hợp lệ và không được các Cửa hàng Đối tác thực hiện đối soát.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner