Báo lỗi Hoàn tiền của tôi bị từ chối. Tôi có thể kiến nghị không?

Bạn có thể báo lỗi Hoàn tiền cho khoản Hoàn tiền bị từ chối trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được email thông báo từ chối Hoàn tiền từ ShopBack. Bất kỳ kiến nghị nào sau khoảng thời gian quy định sẽ là không hợp lệ và không được các Cửa hàng Đối tác thực hiện đối soát.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner