Tại sao tôi không thể gửi yêu cầu báo lỗi Hoàn Tiền cho đơn hàng của tôi?

Bạn chỉ có thể gửi Báo lỗi Hoàn Tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt hàng. Bất kỳ kiến nghị nào sau khoảng thời gian này sẽ được coi là không hợp lệ và không được các Trang bán hàng thực hiện đối soát.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!